مهره رنگی چوبی 12 میل 100 عددی

30,000 تومان
قطر هر مهره حدود 12 میلیمتر تعداد 100 عدد در بسته شامل رنگ های سرخابی، زرد، نارنجی، فیروزه ای، بنفش

مهره رنگی چوبی 12 میل 50 عددی

18,000 تومان
قطر هر مهره حدود 12 میلیمتر تعداد 50 عدد در بسته شامل رنگ های سرخابی، زرد، نارنجی، فیروزه ای، بنفش

مهره رنگی چوبی 8 میل 100 عددی

20,000 تومان
قطر هر مهره حدود 8 میلیمتر تعداد 100 عدد در بسته شامل رنگ های سرخابی، زرد، نارنجی، فیروزه ای، بنفش

مهره رنگی چوبی 8 میل 200 عددی

35,000 تومان
قطر هر مهره حدود 8 میلیمتر تعداد 200 عدد در بسته شامل رنگ های سرخابی، زرد، نارنجی، فیروزه ای، بنفش

مهره رنگی چوبی 8 میل 50 عددی

12,000 تومان
قطر هر مهره حدود 8 میلیمتر تعداد 50 عدد در بسته شامل رنگ های سرخابی، زرد، نارنجی، فیروزه ای، بنفش